home o firmě reference kontakty dotace produkty e-mail
 

 

Projekt elektromobil

Naše firma se zabývá dodávkou docházkových a přístupových systémů, monitorovacích systémů, instalací a kalibrací detektorů plynu, dodávkou měřicích
a jednoúčelových zařízení. Při podnikání využíváme automobil snad při každé dodávce, kdy jezdíme dané produkty instalovat, seřizovat a vydávat revize, proto se naše firma rozhodla pořídit si ekologický služební elektromobil a přispět tak
k ochraně životního prostředí, neboť se jedná o nízkouhlíkovou technologii.

V roce 2020 se naše firma rozhodla podat žádost o dotaci a pořídit si nový elektromobil pro podnikatelské účely. V roce 2021 jsme pořídili elektromobil značky TESLA Model 3 Long Range Dual Motor v bílé barvě. Díky způsobu provozu
a nabíjení elektromobilu se naše firma aktivně podílí na ochraně životního prostředí.

Nákup elektromobilu byl spolufinancován projektem OP PIK, Výzva V - programu podpory, NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Elektromobilita.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Emise local zero

Jméno žadatele: ASTEA, spol. s.r.o.

Termín realizace: 3. 4. 2020 – 28. 6. 2021

Způsobilé výdaje: 1.202.149,00 Kč

Výše dotace: 360.644,70 Kč

Popis projektu:Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti podniku zavedením inovativních technologií v oblasti elektromobility. Cíle bude dosaženo pořízením elektromobilu pro vlastní potřebu v podnikání. Realizací projektu dojde
ke zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií.

Závěry a výsledky:Cíle projektu bylo dosaženo pořízením elektromobilu pro vlastní potřeby podniku. Realizací projektu se zvýšila konkurenceschopnost podniku a došlo ke zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií.

Fotografie realizovaného projektu: